Αιτήσεις για δωρεάν συμμετοχή

01/09/2016 - 11:30

Αιτήσεις για δωρεάν συμμετοχή στα προγράμματα Ζωγραφικής /  Φωτογραφίας / Κινηματόγραφου / Θεάτρου.

Υποβάλλονται αυτοπροσώπως καθημερινά από 10:00 έως 13:00 και 18:00 έως 21:00 κατά το διάστημα 1/9/2016 έως 21/9/2016 στα γραφεία του Ιδρύματος, συνοδευόμενη από μια φωτογραφία και ένα βιογραφικό σημείωμα.