Σύνθεση διοικητικού συμβουλίου από το 2002

Περίοδος: 8 Μαρτίου 2002 έως 30 Αυγούστου 2007

Πρόεδρος: Μαρία Χριστόφ. Σταματίου, το γένος Κων/νου Ζήφια
Αν. Προέδρου - Μέλος: Μάνος Κόκκινος του Δημητρίου, Δικηγόρος
Αντιπρόεδρος - Μέλος: Ιωάννης Ηρωνίας του Εμμανουήλ, Δικηγόρος
Μέλος: Θεόδωρος Φραράκης του Εμμανουήλ, Δικηγόρος
Γραμματέας: Σταμάτιος Θωμαΐδης του Θωμά, Οικονομολόγος
Ταμίας: Δημήτριος Στεφανάκος του Παναγιώτη, Ιδιωτικός υπάλληλος
Μέλος: Αλεξάνδρα Στεφανίδη του Στέφανου, Δικηγόρος

Περίοδος: 18 Ιανουαρίου 2007 έως 25 Ιουνίου 2012

Πρόεδρος: Μαρία Χριστόφ. Σταματίου
Αν. Προέδρου - Μέλος: Μάνος Κόκκινος του Δημητρίου, Δικηγόρος
Αντιπρόεδρος - Μέλος: Ιωάννης Ηρωνίας του Εμμανουήλ, Δικηγόρος
Μέλος: Θεόδωρος Φραράκης του Εμμανουήλ, Δικηγόρος
Γραμματέας: Σταμάτιος Θωμαΐδης του Θωμά, Οικονομολόγος
Ταμίας: Δημήτριος Στεφανάκος του Παναγιώτη, Ιδιωτικός υπάλληλος
Μέλος: Λίνα Στεφανίδου του Στέφανου, Δικηγόρος

Περίοδος:26 Ιουνίου 2012 έως 20 Ιανουαρίου 2014

Πρόεδρος: Μάνος Κόκκινος του Δημητρίου, Δικηγόρος
Αντιπρόεδρος- Μέλος: Ιωάννης Ηρωνίας του Εμμανουήλ, Δικηγόρος
Αν. Προέδρου - Μέλος: Θεόδωρος Φραράκης του Εμμανουήλ, Δικηγόρος
Γραμματέας: Σταμάτιος Θωμαΐδης του Θωμά, Οικονομολόγος
Ταμίας: Δημήτριος Στεφανάκος του Παναγιώτη, Ιδιωτικός υπάλληλος
Μέλος: Λίνα Στεφανίδη του Στέφανου, Δικηγόρος
Μέλος: Περσεφόνη Φώκιαλη του Νικολάου, Οικονομολόγος

4ο Τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο από 21 Ιανουαρίου 2014

Πρόεδρος: Μάνος Κόκκινος του Δημητρίου, Δικηγόρος
Αντιπρόεδρος: Νένα Ζερβάνου του Ευάγγελου, Νομικός
Μέλος: Θεόδωρος Φραράκης του Εμμανουήλ, Δικηγόρος
Γραμματέας: Σταμάτιος Θωμαΐδης του Θωμά, Οικονομολόγος
Ταμίας: Δημήτριος Στεφανάκος του Παναγιώτη, Ιδιωτικός υπάλληλος
Μέλος: Αλεξάνδρα Στεφανίδη του Στέφανου, Δικηγόρος
Μέλος: Περσεφόνη Φώκιαλη του Νικολάου, Οικονομολόγος