Επιτροπή Ατόμων με Ειδικές Ικανότητες

Ο ευαίσθητος αυτός κοινωνικός χώρος δεν μπορούσε να μείνει έξω από τον ψυχικό πλούτο που χαρακτηρίζει τη μεγάλη δωρεά των ιδρυτών του προς τη νεολαία και την κοινωνία μας. Μέσα μάλιστα από τη θεσμοθέτηση των βασικών επιδιώξεων του Ιδρύματος, οι ιδρυτές, θέλησαν να εκφράσουν, αλλά και να διασφαλίσουν την ευαισθησία τους αλλά και την αγάπη τους στα παιδιά εκείνα που ήρθαν στη ζωή με ψυχικές και σωματικές αποκλίσεις και που έχουν κάθε δικαίωμα και στη ζωή και στην εργασία και στην οικογένεια.

Για την ουσιαστική παρέμβαση μας στον κοινωνικό αυτό χώρο προγραμματίζουμε συνεργασίες με όλους τους φορείς και υπηρεσίες που ασχολούνται με τον ευπαθή αυτό κοινωνικό χώρο, ώστε να συμβάλλουμε στη μείωση των όποιων κοινωνικών ανισοτήτων υπάρχουν ακόμη και στην καλύτερη ένταξη των παιδιών αυτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι της πόλης μας.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ -  ΣΚΟΠΟΙ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

✧ Παρέμβαση σε έργα υποδομής και αντιμετώπιση προβλημάτων Α.Μ.Ε.Α. σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο Α.Μ.Ε.Α.

✧ Ηθική και οικονομική στήριξη προγραμμάτων εκπαίδευσης ημερίσιας αποσχόλησης και φυσιοθεραπείας νεαρών Α.Μ.Ε.Α.

Όλες οι δύο παραπάνω δραστηριότητες θα καλύπτουν επεμβάσεις που δεν είναι αρμόδιο το Κράτος ή η Αυτοδιοίκηση και θα οργανώνονται σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο

των αντίστοιχων Ιδιωτικών φορέων.

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελένη Ηρωνία Δικηγόρος, Πρόεδρος Επιτροπής

Σμαραγδή Δημητρά Ψυχολόγος, Μέλος

Ελένη Καρύδη Μέλος

Σταυρούλα Κάπουλα Μέλος

Αναστασία Παλαιολόγου Μέλος